Motocross vs Enduro

Att jämföra två sporter inom samma gren kan vara vanskligt, men det är ändå relativt stora skillnader mellan just exempelvis enduro och motocross, vilket gör det enkelt att särskilja de två från varandra. Trots skillnaderna sins emellan, lockar båda sporterna samma åskådare och utövare.

motocross

Motocross

Motocross körs på kuperade banor, omkring 1,5 till 2 kilometer lång. Banorna är inhägnade och byggda utav jord, grus eller sand och använder den naturliga terrängen för att skapa en bana med hinder som skarpa kurvor och hopp, där ibland terrängen inte räcker till, byggs artificiella hinder. Vid tävlingar delas deltagarna upp i bland annat tvåtakt och fyrtakt, samt olika åldersklasser. Liknande banor används även vid BMX supercross.

Enduro

Vid enduro används en crossmotorcykel som är anpassad för att köra i svår terräng. Banorna går i skog och mark i problematisk geografi, där banan består av alla slags hinder som naturen har att erbjuda. Även här delas tävlingar in i slagvolym och motortyp samt ålder. Den årliga enduro tävlingen Gotland Grand National införde dessutom 2015, en el klass för eldrivna motorcyklar.

Likheter och skillnader

Som synes finns det många likheter och lika många skillnader. Motorcykeln som de båda sporterna använder, kan för ett otränat öga synas lika, de stora skillnaderna är på enduro motorcykeln, den förutnämnda anpassningen för att tåla tuffare terräng, krav på belysning, där typ 2-tävlingar ibland inte har belysningskrav och den monteras bort på grund av säkerhetsskäl.